• 20PF NITTO HI-COUPLER

 • PVC D/E SOCKET

 • PVC P/T SOCKET

 • PVC VALVE SOCKET

 • PVC REDUCING SOCKET

 • 90DEG PVC P/T ELBOW

 • 45DEG PVC ELBOW

 • 90DEG PVC (THICK) ELBOW

 • PVC (THICK) TEE

 • PVC REDUCING TEE

 • PVC PLUG

 • PVC END CAP